CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ราคาน้ำมันและก๊าซภาคขนส่ง...ความสมดุลอยู่ที่ไหน
วันที่ 7 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเรื่อง “ราคาน้ำมันและก๊าซภาคขนส่ง...ความสมดุลอยู่ที่ไหน” โดย ดร.บุญรอด สัจจนุกุลกิจ จากบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา การคิดต้นทุนราคาพลังงานคำนวณจาก “ต้นทุน” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงควรมองที่ประสิทธิภาพของแต่ละเชื้อเพลิงในการให้ “ค่าความร้อน” ด้วย เช่น น้ำมันดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและนิยมใช้ในภาคขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ควรกำหนดราคาจำหน่ายในระดับสูงเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆ แต่กลับถูกกำหนดราคาไว้ที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรเท่านั้น และราคาน้ำมันเบนซิน ราคาก๊าซ LPG และราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV ราคา ก็ควรลดหลั่นลงมาตามค่าความร้อน เนื่องจากจะได้สะท้อนราคาตามการใช้งานจริงในประเทศได้

View
500
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button