CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
วันที่ 5 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิกล่าวว่า ในปัจจุบันแม้จะมีการส่งเสริมงานด้านวิจัยมากขึ้น แต่จำนวนนักวิจัยยังคงมีน้อยอยู่ เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วมีเพียง 11 คนในหมื่นคนเท่านั้น ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นราว 5 - 10 เท่า และในบางสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์และสาธารณสุขก็มีนักวิจัยน้อย เนื่องจากงบในการทำวิจัยยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร รวมถึงระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อต่องานวิจัย แม้งบประมาณด้านการศึกษาจะสูงมากก็ตาม การจัดงานนี้จึงช่วยกระตุ้นและจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หันมาใส่ใจงานวิจัยมากขึ้น

View
532
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button