CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย
วันที่ 5 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัดเสวนา TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย โดย รศ. ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้เกิดระบบการประกันภัยนาข้าวที่เป็นธรรมและยั่งยืนนั้นต้องมองบนหลักพื้นฐานว่า บริษัทขายประกันภัยนาข้าวต้องมีกำไรมากพอและขายได้เป็นแรงจูงใจ ขณะที่ชาวนาผู้ซื้อประกันภัยให้นาข้าวต้องมีค่าเบี้ยประกันราคาถูกและได้ค่าสินไหมมาก ซึ่งผลจากการวิจัยใน 14 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสานพบว่าการพัฒนาระบบประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีสำหรับชาวนาในประเทศไทยเหมาะสมกว่า แต่ตัวระบบค่อนข้างซับซ้อน สรุปได้ว่า ระยะเวลาคุ้มครองควรอยู่ที่ 63 วัน เพราะเป็นช่วงที่ต้นข้าวขาดน้ำไม่ได้ ทั้งนี้เกษตรกรสนใจซื้อประกันภัยแล้งมากในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนมิถุนายน ส่วนประกันอุทกภัยสนใจซื้อมากในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนสิงหาคม

View
790
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button