CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
วันที่ 4 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในการเปิดงาน "รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557" ว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดงานนี้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านการนำหลักศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา และยังถือเป็นการส่งเสริมงานทางด้านศาสนาพร้อมกับพัฒนาจริยธรรมของคนในสังคมไปพร้อมกันด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานทางด้านการศึกษาระหว่างส่วนกลางกับภาคเอกชน เพื่อให้ขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมและศาสนาด้วย

View
413
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษา
Right Button