CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ปฏิรูปพลังงาน โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน นำเสนอแนวคิดการปฏิรูปพลังงานในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ปฏิรูปพลังงาน โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร" ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า สิ่งที่ท้าทายความมั่นคงของพลังงานไทยมีอยู่หลายข้อ คือ การที่ไทยมีปริมาณการนำเข้าพลังงานฟอสซิลมาก เนื่องจากในประเทศมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การที่ไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติในอัตราที่สูงกว่าการใช้ภายในประเทศ ทั้งที่ผลิตได้เอง การที่ราคา LPG ถูกอุดหนุนโดยภาครัฐมานานจนไม่สามารถสะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยและไม่สามารถใช้ LPG ได้เต็มประสิทธิภาพ

นายมนูญ ยังเน้นให้ปฏิรูปพลังงานโดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ผลิตได้เอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การปฏิรูปพลังงานใหม่ และต้องไม่ลืมอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ รวมถึงพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม และลดการใช้พลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันด้วย ด้านนโยบายก็จะเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดกับยุทธศาสตร์พลังงาน งดใช้นโยบายประชานิยมด้านพลังงาน ซึ่งราคาน้ำมันอาจจะลดลงได้อีก หากมีการเปลี่ยนวิธีคำนวณพลังงานโดยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากหน้าโรงกลั่นด้วย

View
521
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button