CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาฟุตบอลโลก 2014
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ข้อพิพาทกรณีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2014 ระหว่าง บริษัท อาร์เอส จำกัดมหาชน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช.ภายในงานเสวนาเรื่อง “ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาฟุตบอลโลก 2014” ว่า กรณีนี้ RS ได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องจากฟีฟ่าที่เป็นต้นลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2548 แล้ว แต่เมื่อ กสทช. ออกประกาศ Must Have แต่มีผลบังคับย้อนหลังนั้น จะทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนได้ อีกทั้งการจะออกกฎเกณฑ์ใดๆ ก็ไม่ควรจะส่งผลกระทบกับประชาชน หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะบัญญัติมาตรการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในกรณีไม่มีการระบุไว้ อีกทั้ง กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ หากมีกรณีที่ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบ ควรจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในที่นี้คือไปประมูลลิขสิทธิ์มาเอง ไม่ควรให้เอกชนหรือผู้ประกอบการต้องมารับภาระจากประกาศของหน่วยงานรับ ทั้งยังเห็นว่ากรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเอกชน ที่หน่วยงานรัฐไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

View
554
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button