CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล คุณค่า หรือพิษภัย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล คุณค่า หรือพิษภัย”

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวถึงผลสำรวจว่า ฟรีทีวี 4 ช่องที่ได้รับการสำรวจพบว่า มีโฆษณาร้อยละ 94 เป็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือมีคุณค่าไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ผิดต่อการโฆษณาต่อเด็ก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโฆษณาเพื่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากโฆษณาเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร ความเสี่ยงด้านจิตใจ และความเสี่ยงด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น การเลียบแบบการกิน จึงต้องให้ความสำคัญกับโฆษณาเด็กมากกว่านี้ และต้องสร้างความรู้แก่พ่อแม่เด็ก เพื่อกรองข้อมูลที่จะเข้าสู่เด็กอีกทางหนึ่งด้วย

View
1526
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button