CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สช. ชวนปฏิรูประบบสุขภาพบนวิถีความปรองดอง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. แถลงข่าว “สช.ชวนปฏิรูประบบสุขภาพ บนวิถีความปรองดอง” เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ที่เน้นให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่เครือข่าย โดยนายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ทุกวันนี้ระบบสุขภาพที่ใช้อยู่ ได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติมาก จนบางประเทศใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา ซึ่งระบบนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องมานานหลายสิบปี หากจะปฏิรูปกลับไปใช้ระบบการรวมศูนย์แบบเดิมตามข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกและลดทอนประสิทธิภาพของการทำงาน และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าหมดเวลาของการรวบอำนาจไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขเพียงองค์กรเดียวแล้ว เนื่องจากทุกหน่วยงานมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศเช่นกัน

View
493
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button