CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา...ร่วมให้กำลังใจคนงดเหล้า
วันที่ 20 มิถุนายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล. และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ จัดเวทีสานพลังเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด "สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา...ร่วมให้กำลังใจคนงดเหล้า" เพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเยาวชน สคล.จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรง โดยจะเน้นที่การนำเสนอข้อมูลผลเสียของแอลกอฮอล์เป็นหลัก

View
509
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่าง
Right Button