CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
“จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย รายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย

View
840
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษา
Right Button