CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ร่วมกับ รศ.ดร.อมร เพรชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย 17 แห่ง ว่า จุฬาฯ ได้พัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ มาตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม และการเขียนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตจุฬาฯ เมื่อปีการศึกษา 2556 โดยนำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตจุฬาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน มาบรรจุเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบกว่า 1 หมื่นเล่ม เพื่อหวังให้บัณฑิตจบอย่างมีคุณภาพ เพราะที่ผ่านมาพบว่า นิสิตอาจเขียนผลงานโดยนำข้อมูลมาใช้ แต่ไม่ได้อ้างอิงที่มา ซึ่งอาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์

View
450
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติ
Right Button