CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เปิดแนวทางขับเคลื่อนความดี สู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่างศูนย์คุณธรรมและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “เปิดแนวทางขับเคลื่อนความดี สู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไท” โดยมีใจความว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสังคมทุนนิยม ที่นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแล้ว ยังส่งผลทำให้การพัฒนาประเทศล่าช้าและผิดทิศทางด้วย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการละเลยคุณธรรม จริยธรรม มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่ปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตหลายครั้ง ทั้งวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ และภัยพิบัติ โดยทางแก้คือจะต้องส่งเสริมการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพกฎหมาย ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ที่สำคัญคือต้องช่วยกันรักษาไม่ให้คุณธรรม จริยธรรมหายไปจากสังคมอีก

View
387
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button