CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัด TRF ฟอรั่มเรื่อง “สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน” เพื่อวิเคราะห์และศึกษาองค์ความรู้เรื่อง แรงงานข้ามชาติ สวัสดิการ และการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวไทยที่ไปทำงานต่างประเทศผ่านการวิจัยในเรื่องนี้ โดยดอกเตอร์ษัษฐรัมย์ ธรรมบุศดี จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะของความคาดหวังและการจัดการรายได้ของแรงงานข้ามชาติต่างกัน สวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐของประเทศปลายทางก็ไม่ครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐคือ ต้องทำข้อตกลงระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้สวัสดิการในประเทศต้นทางไม่สิ้นสุดลง นำหลักการของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการควบคุมแรงงานไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน และศึกษาแนวทาง Permanent Resident เพื่อนำมาปรับใช้ รวมถึงต้องประสานภาคเอกชนให้มีการส่งเสริมการประกันภัยควบคู่กันไปด้วย

View
348
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติ
Right Button