CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
NBTC Watch เรียกร้องให้ กสทช.ทบทวนการให้อนุญาตกำกับดูแลดาวเทียมไทย
วันที่ 11 มิถุนายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม แถลงผลการศึกษา บทบาทของของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารไทย โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการกล่าวว่า ทางคณะวิจัยในโครงการได้ตั้งข้อสังเกตใน 3 เรื่องคือ 1. กสทช. ไม่มีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และวงโคจรในอวกาศที่อยู่นอกเหนืออธิปไตยของไทย 2. ผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมอย่างไทยคม ไม่ได้เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ 3. อำนาจในการจัดสรรวงโคจรเป็นของกระทรวง ICT โดย กสทช. เป็นเพียงผู้ออกใบอนุญาตให้ไทยคมเท่านั้น ซึ่งทั้งสามกรณีนี้นายวรพจน์กล่าวว่า จากการศึกษาข้อกฎหมายพบว่า การให้ใบอนุญาตจะต้องทำผ่านการประมูลเท่านั้น และการอนุญาตให้ไทยคมใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วงโคจรบนตำแหน่ง 120 องศา และ 78.5 องศาตะวันออกนั้น อาจจะขัดกับข้อกฎหมายได้ โดยกระบวนการออกใบอนุญาตแบบ “มาก่อนได้ก่อน” นั้น ขาดความโปร่งใส และอาจเป็นการกีดกันการแข่งขันได้

View
720
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button