CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สกว. จัดประชุมเสวนาเรื่อง “ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”
วันที่ 4 มิถุนายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว. จัดประชุมเสวนาเรื่อง "ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย" ซึ่งเป็นการนำเอาผลวิจัยด้านแผ่นดินไหวในด้านต่างๆ มาเผยแพร่ โดย รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้อมูลจากงานวิจัยทั้งหมดจะนำไปจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาเหตุแผ่นดินไหวในระดับประเทศ และบางส่วนจะนำไปเสริมข้อมูลชุดเก่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง รศ.ดร. นคร ยังกล่าวถึงสภาพดินของกรุงเทพมหานครที่เป็นดินอ่อน สามารถขยายแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ราว 3 - 4 เท่าว่ายังไม่น่ากังวลมากเมื่อเทียบกับอัตราการเกิด และระยะห่างจากรอยเลื่อนมีพลังต่างๆ เชื่อว่าเมื่อแผนการป้องกันเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถป้องกันอาคารสูง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

View
1570
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button