CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย ปี 2555
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย ปี 2555 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง 27,000 ครัวเรือน ในระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2555 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลและติดตามสถานการณ์เด็กและสตรีไทยในด้านต่างๆ อาทิ สุขอนามัย ภาวะโภชนาการ การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น ทั้งยังมีการเก็บข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแท็บเล็ต ซึ่งหน่วยงานใดที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที ซึ่งข้อมูลบางส่วนได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นำไปปรับใช้กับนโยบายหรือวิธีการรณรงค์แล้ว

View
532
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button