CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เตือนเอกชนไทยปรับตัวรับมือปัญหา Climate Change
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ ร็อกกี้เฟลเลอร์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่หากภาคเอกชนประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ก็จะทำให้ส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจไทย ภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องปรับสภาพให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศได้ ทั้งทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ซึ่งแม้ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวกับปัญหาด้านภูมิอากาศแล้ว แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมกับนโยบายในการบริหารงาน

View
494
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติ
Right Button