CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แจกคูปอง Set top box ใครได้ ใครเสีย
วันที่ 30 เมษายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดแถลงข่าว แจกคูปอง Set top box ใครได้ ใครเสีย เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ในกรณีการแจกคูปองกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลใบละ 1,000 บาท จำนวน 22 ล้านครัวเรือน โดยเห็นว่า จะต้องใช้งบประมาณกว่า 22,000 ล้านบาท ซึ่งขัดประกาศของ กสทช. ที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะใช้งบประมาณเพียง 15,190 ล้านบาท เท่านั้น

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจึงได้จัดทำข้อเสนอจำนวน 6 ข้อ เพื่อให้ กสท. พิจารณา ดังนี้

1. ขอให้ กสท. ยุติการทำให้รัฐเสียหายไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท จากการแจกคูปองใบละ 1,000 บาท และให้กลับไปทบทวนราคาคูปองใหม่

2. กสท. กำลังดำเนินการจัดประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูลคลื่น ที่กล่าวว่า เงินค่าธรรมเนียมในการประมูลใบอนุญาตความถี่ขั้นต่ำ จะนำไปใช้ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งราคาประมูลขั้นต้นได้รับมาเพียง 15,190 ล้านบาท

3. การดำเนินงานของ กสท. ครั้งนี้อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ที่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

4. กสท. จะต้องตอบคำถามเรื่อง เงินทอน ช่องทางการทุจริต หรือแนวทางการใช้วิธีอื่นทดแทนการแจกคูปอง

5. การกระทำครั้งนี้เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคทั้งที่มีจุดประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเคเบิ้ล ดาวเทียม

6. มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ผิดพลาด ในเรื่อง"ขั้นตอนการแจกคูปอง" ของ กสท. ทำให้กระทบกับผู้บริโภค โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคยังเรียกร้องให้ กรรมการกองทุน และ กสทช. ไม่เห็นชอบต่อมติของ กสท. ในเรื่องนี้ด้วย

View
583
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button