CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
น้ำโขงแล้ง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตอนบนในประเทศจีน
วันที่ 4 เมษายน 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมนักข่าวอาเซียน จัดบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชนเรื่องน้ำโขงแล้ง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตอนบนในประเทศจีน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง โดยนางผกาวรรณ จุฬามณี ที่ปรึกษาคณะกรรมการแม่น้ำโขงไทย กล่าวว่า ปัจจุบันแม่น้ำโขง และประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ต่างประสบกับปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขงมาก จากที่สถานการณ์ปกติในแถบนี้จะมีปริมาณน้ำมากในหน้าฝน และจะแล้งจัดในหน้าแล้ง กลับกลายเป็นไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะมีน้ำท่วมหรือจะแล้งเมื่อไร เนื่องจากประเทศจีนได้สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศ ทำให้ธรรมชาติของแม่น้ำเปลี่ยนไป จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสัตว์น้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งประเทศจีนได้เปิดเผยข้อมูลในการสร้างเขื่อน รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก แต่ก็มีหลักฐานพอที่จะกล่าวได้ว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน และมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวว่า เป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงในเขตประเทศจีน จึงอยากให้องค์กรที่มีหน้าที่ดูแลลุ่มแม่น้ำโขง เข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้น

View
1075
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button