CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน
วันที่ 1 เมษายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างแผนแม่บท ปฏิรูปองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า ปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเรื้อรังมานาน จนเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ ตามมาในสังคม การเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นได้มีการนำเสนอ แผนแม่บท 5 ข้อในการปฏิรูปไว้แล้ว ได้แก่ การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและสังคม การปฏิรูปด้านการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปฏิรูปมาตรการเรื่องความโปร่งใส และ การปฏิรูปด้านการสร้างความเข็มแข็งหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ และจะนำข้อเสนอจากการเสวนาในวันนี้ไปปรับปรุงก่อนนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

View
1475
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button