CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
วันที่ 31 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จัดเสวนาเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน กล่าวว่า สภาพัฒน ได้บรรจุการพัฒนาวิทยาสาสตร์ ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในหลายเรื่องคือ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการวิจัยให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ GDP และให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP ต้องเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 15 คนต่อจำนวนประชากรหมื่นคน ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอให้คณะรับมนตรีใช้มติ ครม. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย

View
418
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาที
Right Button