CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งาน First Domestic MICE mart ยกระดับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการไทย
วันที่ 25 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TSEP เตรียมจัดงาน The First Domestic MICE mart เพื่อเปิดพื้นที่การเจรจา และจับคู่ทางธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ MICE ในประเทศไทย และยกระดับอุตสาหกรรมด้านการจัดนิทรรศการและการประชุมของไทย สู่สากล โดยเป้าหมายในการเติบโตปีนี้ นายนพรัตน์ กล่าวว่า ในด้านจำนวนผู้มาเข้าร่วม ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 2 ส่วนด้านรายได้ ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การยกระดับ MICE City ที่มีอยู่แล้ว 5 เมืองได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา ให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล และพัฒนาเมืองหรือจังหวัดอื่นๆ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อเป็น MICE City ใหม่ของเมืองไทย จัดทำแผนสนับสนุนการจัดประชุมของหน่วยงานราชการนอกสถานที่ในช่วง Low Season และผลักดันให้มีมาตรการลดภาษี ร้อยละ 200 กับองค์กรที่จัดการประชุมด้วย

View
591
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5
Right Button