CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 21 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คปก. จัดเสวนาเรื่องการประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศาสตราจารย์ดอกเตอร์บรรเจิด สิงคเนติ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายด้านการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน คปก. กล่าวถึงสาเหตุของการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า มาจากการที่หลายจังหวัดประสบกับปัญหาความล่าช้าในการบริหารงานจากส่วนกลาง รวมถึงการบริหารงานที่ไม่ตรงกับลักษณะภูมิประเทศ ทำให้เกิดการยื่นเรื่องขอแก้กฎหมายที่มีอยู่เดิม เพื่อปกครองตนเอง คปก.จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชนเข้าชื่อขึ้นมา นอกจากนี้ ยังมีฉบับที่ปรับปรุงโดย คปก. เองอีกหนึ่งฉบับด้วย ซึ่งจุดประสงค์หลักคือต้องการให้การบริหารงานท้องถิ่นได้บริหารงานอย่างเหมาะสม และลดการพึ่งพานโยบายจากส่วนกลาง ที่ล่าช้า รวมถึงยังเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และลดการสะสมอำนาจในการบริหารอย่างยั่งยืนด้วย

View
494
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button