CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เรียกร้องให้ยุติปัญหาทางการเมือง
วันที่ 20 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ .กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 300 ราย จาก 9 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่มีต่อผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2557 พบว่า ร้อยละ 86 ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งปัญหาหลักอยู่ที่ ความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ลดลง การขนส่งสินค้าไม่ได้ตามกำหนด และความล่าช้าในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเหตุการณ์ยืดเยื้อจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ผู้ประกอบการร้อยละ 71.3 คาดว่าการผลิตสินค้าจะลดลงร้อยละ 14.4 แต่หากยืดเยื้อจนถึงไตรมาสที่ 3 ผู้ผลิตร้อยละ 85.3 คาดว่าการผลิตสินค้าจะลดลงกว่าร้อยละ 27.2

View
815
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button