CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านข้าวครบวงจร ทันสมัย ใจกลางกรุง
วันที่ 14 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมการข้าว จัดพิธีเปิด โรงเรียนข้าวและชาวนา เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวในทุกมิติแก่เกษตรกรชาวนา และนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ได้นำไปพัฒนาทักษะในการทำนาอย่างถูกวิธี ภายใต้แนวคิด "ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านข้าวครบวงจร ทันสมัย ใจกลางกรุง" โดยจะมีการอบรมความรู้ด้านการทำนา มีการศึกษาดูงานในนาข้าวตัวอย่าง และมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำนามาบรรยายสรุป รวมถึงจะเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีในการปลูกข้าว แก่ทุกหน่วยงาน

เบื้องต้น โรงเรียนข้าวและชาวนา ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้น 6 หลักสูตร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสุขภาพจากข้าว หลักสูตรการทำอาหารและขนมจากข้าว หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว และหลักสูตรการผลิตของขวัญและของฝากจากข้าว ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่เปิดในปี 2557 นี้ และจะมีการขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาในปีต่อๆ ไป

View
598
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button