CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาวาระครบ 10 ปีการหายไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ
วันที่ 12 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล หรือ ICJ จัดเสวนาสาธารณะ เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทางกระบวนการกฎหมายเกี่ยวกับการระบุให้เป็นบุคคลสาบสูญของไทย โดยยกคดีของทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่หายตัวไปกว่า 10 ปีแล้ว ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง

ซึ่งนายสมชาย หอมละออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งประเทศไทยกกล่าวว่า ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลมิให้สูญหาย ไปแล้วเมื่อในวันที่ 9 มกราคม 2555 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการให้สัตยาบันในอนุสัญญานี้ เนื่องจากยังติดในเรื่องของการปฏิรูปข้อกฎหมายภายในประเทศ เช่น ยังไม่มีการบรรจุให้การบังคับสูญหายเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ยังไม่มีการเพิ่มเติมข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญานี้ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยังไม่มีการเยียวยาครอบครัวผู้สูญหายอย่างมีประสิทธิผลและเป็นธรรม นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายของไทยให้เพิ่มโทษแก่ผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปกระทำผิดด้วย

View
423
Like
2
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button