CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประกาศรางวัล สมชาย นีละไพจิตร 2557 เพื่อสิทธิมนุษยชน
วันที่ 12 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จัดงานประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2557 เพื่อมอบรางวัลให้แก่กลุ่มบุคคล องค์กร ผลงานวิจัย และสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนัก และยอมรับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ซึ่งในปีนี้ รางวัล "สมชาย นีละไพจิตร" ประเภทบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ หรือองค์กร เป็นของนายบุญยืน สุขใหม่ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงาน ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานของแรงงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องอีก 2 รางวัลได้แก่ นางเยาวลักษณ์ อนุพันธุ์ ทนายสิทธิมนุษยชน และศูนย์ข้อมูลคนหายจากมูลนิธิกระจกเงา ด้านรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในปี 2557 ได้แก่นางสาวศิโรณี โต๊ะสัน จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างความรู้โดยชุมชนในบริบทการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านตะเคียนดำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลประเภทสื่อมวลชนในปีนี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

View
512
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติ
Right Button