CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
NECTEC ส่งมอบเครื่องคัดแยกพันธุ์ข้าวต้นแบบ แก่กรมการข้าว
วันที่ 10 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โครงการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. เครื่องตรวจสอบเมล็ดข้าวแดง ข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้า ที่ปนกันมา โดยใช้แสงระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์แยกสีกันออกมาและสามารถตรวจสอบได้ครั้งละ 100 เมล็ด 2. เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว ที่สามารถตรวจวัดความยาว ความกว้าง และความหนาของเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสารได้ รวมถึงยังตรวจวัดความเหลืองของข้าวสาร และระดับท้องไข่ของเมล็ดข้าวสารได้อย่างน้อย 3 ระดับอีกด้วย และ เครื่องที่ 3 คือ เครื่องมือวัดขนาด คัพภะ ของเมล็ดข้าวที่กะเทาะเปลือก เพื่อคำนวนการเติบโตของเมล็ดข้าวเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นเป็นการส่งมอบเครื่องต้นแบบ จำนวน 3 เครื่อง หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาต่อยอดและขยายจำนวนการส่งมอบเครื่องทั้งสามชนิดต่อไป

View
711
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button