CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นิทรรศการ SEX วัยรุ่น...เลือกได้
วันที่ 4 มีนาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดนิทรรศการ SEX วัยรุ่น...เลือกได้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการมีเพศสัมพันธ์ โดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส กล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควรของประเทศไทย ว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการคลอดของแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยต่อวันประมาณ 374 คน และคิดเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนวัยรุ่นไทยทั้งหมด สาเหตุหลักคือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา รวมถึงมีทัศคติต่อเรื่องเพศศึกษาที่ผิด โดยนิทรรศการ "SEX วัยรุ่น...เลือกได้" จะจัดขึ้นที่ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

View
846
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติ
Right Button