CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
บทวิเคราะห์ “ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อัทธ์ พิศาลวาณิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยได้เสียตลาดข้าวส่วนใหญ่ให้กับประเทศเพื่อบ้านอย่างเวียดนาม และยังเสียตลาดบางส่วนให้กับกัมพูชา เมียนม่าร์ และลาว โดยเมื่อเทียบการส่งออกข้าวไทยของปี 2556 กับปี 2552 แล้วพบว่า ข้าวไทยส่งออกดลงกว่า 1.62 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.86 ซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าก็จะลดลงกว่า 10,710 ล้านบาท ส่วนสาเหตุมากจากหลายปัจจัยเช่น การขยายการผลิตของประเทศคู่แข่ง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC หันมาปลูกข้าวกันมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2557 นี้ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้ราว 6ล้าน5แสน ตัน ถึง 6 ล้าน 8 แสนตัน นั่นก็คือลดลงร้อยละ 0.2 - 0.54 จากปีที่แล้ว

View
944
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติ
Right Button