CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การชุมนุมทางการเมือง: ภาพสะท้อนการเติบโตของประชาธิปไตยในดินแดนอาเซียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชนเรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง:ภาพสะท้อนการเติบโตของประชาธิปไตยในดินแดนอาเซียน” โดยดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองกล่าวว่า ปัญหาทางการเมืองนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งในเรื่องของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาการประท้วงในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะประเทศที่มีการเมืองแบบเปิดประเทศแล้ว ส่วนปัญหาเรื่องของประชาธิปไตยที่พบในอาเซียนคือ ปัญหาระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมาก ที่มีระบบอุปถัมภ์ฝังรากอยู่ในสังคม ทำให้เกิดความขัดแย้ง ส่วนปัญหารองลงไปนั้นได้แก่ ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพชีวิต สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้ เกิดการขยายตัวของปัญหา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาความขัดแย้งในหลายประเทศจะพบว่า ทางออกของปัญหาที่มีอยู่นั้นมีไม่กี่ทางคือ

1. ต้องสร้างระบบที่ทำให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่ หรือที่เรียกว่า Win Win

2. ต้องต่อสู้จนระบบเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศเสียไป เช่น ประเทศ อาร์เจนติน่า ซึ่งเราสามารถใช้คำจำกัดความสถานการณ์ปัจจุบันได้ว่า “เป็นการเมืองที่มีความขัดแยงอย่างเห็นได้ชัด”

View
400
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5
Right Button