CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง “ช่วยชาวนาอย่างไร โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลัง”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “ช่วยชาวนาอย่างไร โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลัง” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เขาร่วมเสวนา ซึ่งนายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การแก้ปัญหาในกรณีนี้มี 3 ทาง คือ ใช้มาตรการทางการเงิน มาตรการทางการตลาด และมาตรการทางการเมือง โดยทางออกทางการเงินคือ การใช้มาตรการต่างๆ เช่น ออกพันธบัตรรัฐบาล การขายข้าวแบบจีทูจีอย่างแท้จริงและโปร่งใส ซึ่งการขายข้าวแบบจีทูจี คือเป็นมาตรการทางการตลาดได้เช่นกัน ส่วนมาตรการทางการเมืองนั้นมีสองทางเลือกคือ 1.รัฐบาลต้องผลักดันการเลือกตั้งให้จบโดยเร็ว เพื่อจัดการปัญหานี้ และ 2.รัฐบาลต้องเปิดทางให้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร เพื่อกู้เงินมาแก้ไข ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้มาตรการใดๆ ก็ต้องคิดถึงข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ และรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญ

ด้านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวว่า วินัยการเงินการคลังของประเทศต้องพังไป จากหลายโครงการของรัฐที่ละเมิดวินัยการคลัง และไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ทำให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจออกพระราชบัญญัติกู้เงินได้เลย ทางออกกรณีคือ ในระยะสั้น รัฐบาลควรต้องออกมารับผิดชอบ ว่าเป็นหนี้ของโครงการ อย่างน้อยก็ตั้งแต่เปิดโครงการ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ก่อนยุบสภา ซึ่งรัฐบาลรักษาการณ์จะต้องรับผิดชอบ ด้านวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวควรจะมีการปรับปรุงโครงการประชานิยมและการทำงานของรัฐบาล เพื่อให้โครงการมีความโปร่งใสมากขึ้น

View
599
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติ
Right Button