CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งานเสวนา “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก”
วันที่ 6 มกราคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าว เสวนา “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก” เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่และควันบุหรี่ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ในสังคมไทยมาก

รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี หัวหน้าโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น 1,000 คนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2548 - 2554 พบว่ามีอยู่อาสัยที่กำหนดกติกาห้ามสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 27 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 68 ในปี 2554 ซึ่งพบว่า บ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ มีสัดส่วนวัยรุ่นไม่สูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 84 ส่วนบ้านที่ไม่มีข้อห้ามในการสูบบุหรี่ในบ้าน พบว่า มีสัดส่วนของวัยรุ่นไม่สูบบุหรี่ต่ำกว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่เล็กน้อย

View
1198
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button