CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวใน พ.ศ.2556
วันที่ 17 ธันวาคม 2556  -  ณิชชานันท์ ตรีทศ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ จัดงาน “สถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในพ.ศ.2556” โดยวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากล เพื่อเป็นการให้คนไทยได้รู้ถึงนโยบายและข้อมูลการจัดการแรงงานข้ามชาติ รวมถึงสถานการณ์การย้ายถิ่น และปัญหานี้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

นายอดิศร เกิดมงคล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ กล่าวว่า เรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากแรงงานข้ามชาติ ที่มีการเปรียบเทียบจากปีนี้และ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาด้านอุบัติเหตุลดลง เนื่องจากการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมีเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความรุนแรงด้านอุบัติเหตุที่มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งอยากให้ปรับเปลี่ยนถึงทัศนคติและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องมากขึ้น.ในการที่จะเกิดการยอมรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาอาศัย ทำงานโดยที่มีความเท่าเทียมกันอย่างไม่แบ่งแยก เพื่อทำให้เกิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติให้ดียิ่งๆขึ้น

View
443
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button