CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สร้างประเทศไทยให้โปร่งใส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC”
วันที่ 16 ธันวาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคี จัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สร้างประเทศไทยให้โปร่งใส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์ปาฐก

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวปาฐกถาโดยมีใจความว่า ประเทศไทยขณะนี้กำลังอยู่ในอาการน่าเป็นห่วง ดังจะเห็นได้จากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การโกงกิน ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้รู้ว่าการโกงกินยังมีอยู่มากในสังคมไทย และขยายวงกว้างมากขึ้นในทุกวงการ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่คนเก่งมักจะโกงจนทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย โดยกล่าวถึงหนทางแก้ปัญหาว่า มนุษย์เราควรมีสติรับรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร และต้องยั้งคิดให้ได้ นอกจากนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนคำว่า เพียงพอ ก็เป็นอีกทางแก้ปัญหาหนึ่งด้วย

View
418
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5
Right Button