CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนา SME ไทย - ญี่ปุ่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2556  -  อารยา สุขหอม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ในโครงการ “เชื่อมโยงและพัฒนา SME ไทย-ญี่ปุ่น” เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจ SME ของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและบริการ อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบด้านของญี่ปุ่น หรือ “อาเบะโนมิกส์” ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักคือ ส่งเสริมให้ SME ญี่ปุ่นขยายการลงทุนไปยังประเทศแถบอาเซียน โดยมีเป้าให้ลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV จำนวน 50,000 รายภายใน 5 ปี ส่วนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 รายภายใน 5 ปีเช่นกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2557

View
689
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button