CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5
วันที่ 22 ตุลาคม 2556  -  อารยา สุขหอม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กไทย ด้วยแนวคิด "เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือสร้างเด็กไทย สร้างเด็กอาเซียน" โดย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กล่าวว่า โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิด “วัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” และได้มีการเพิ่มกิจกรรมวัยซน...ค้นโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของเด็กวัย 7-9 ปี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัยนอกจากเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีแล้ว การใช้เวลาด้วยกันของครอบครัวด้วยการอ่านนิทาน จะทำให้สายใยรักของครอบครัวแน่นแฟ้น ลดระยะห่างของครอบครัวในยุคครอบครัวเดี่ยวอีกด้วย

โดยภายในงานมหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

View
652
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติ
Right Button