CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นักวิชาการชี้ว่า พบสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในสีน้ำมันทาอาคาร
วันที่ 21 ตุลาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดงานแถลงข่าวผลการทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมัน ทาอาคารและในเด็ก พร้อมสัมมนาเรื่อง สีปลอดสารตะกั่ว เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศ โดยผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 79 มีปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ที่กำหนดให้มีสารตะกั่วได้ไม่เกิน 100 PPM หรือ 100 ส่วนในล้านส่วน ขณะที่ร้อยละ 40 มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่เกินค่ามาตรฐานกว่า 100 เท่า กล่าวคือ มีปริมาณตะกั่วถึง 10,000 PPM อีกทั้งกว่าครึ่งล้วนแต่ติดฉลากว่า "ไม่ผสมสารตะกั่ว" นอกจากนั้น มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่มีปริมาณตะกั่วไม่เกินที่กฏหมายกำหนด

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคและอุบัติเหตุในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเด็กได้รับสารตะกั่วในปริมาณมากจะทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลงอย่างมากในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบสมองและสติปัญญาของเด็กด้วย เนื่องจากร่างกายที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ของเด็กจะสามารถดูดซับสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า อีกทั้งหากมีปริมาณสารตะกั่วในร่างกายทุกๆ 10 ไม่โครกรัมต่อเดซิลิตร จะทำให้ไอคิวลดลงถึง 4.6 จุดด้วย ซึ่งปัจจุบันพบสารตะกั่วได้ทั่วไปในของเล่นเด็ก โต๊ะเรียน ภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่ม จึงควรต้องระวังให้มาก

View
608
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติ
Right Button