CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประชุมยกร่าง แผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
วันที่ 16 ตุลาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลของการประชุมเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โดยเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งและคนดีแม้ในภาวะวิกฤต ซึ่งได้มีการมอบหมายให้สภาพัฒน์เป็นผู้ศึกษาวิจัย และจัดทำโครงสร้างของร่างนี้ ซึ่งผลจากการศึกษาได้แบ่งการพัฒนาคนออกเป็น 6 ช่วงชีวิต ได้แก่ ช่วงก่อนเกิด ช่วงแรกเกิดจนถึง 5 ปีช่วงอายุ 5 - 14 ปี ช่วงอายุ 15 - 21ปี ช่วงอายุ 21-59 ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

นายเสริมศักดิ์ ได้กล่าวอีกว่า แต่ละช่วงชีวิตจะเน้นการพัฒนาทักษะต่างกัน เช่น ช่วงก่อนเกิด จะเน้นไปที่การพัฒนาพ่อแม่ เพื่อให้พร้อมกับการมีบุตร ช่วง แรกเกิด - 5 ปี ก็จะเน้นไปที่การเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาปฐมวัย หรือในช่วง 15 - 21 ปี ก็จะเน้นไปที่ การพัฒนาทักษะจำแนกตามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสายอาชีพ หรือสายสามัญ และการหารือเพื่อระดมความรู้รวมถึงข้อเสนอเพื่อยกร่างนี้ จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง และจะมีการเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดต่อไป

View
600
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button