CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์ชี้ว่า การทำโพลต้องอิงข้อเท็จจริงและต้องมีมาตรฐาน
วันที่ 25 ตุลาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน จัดการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยดอกเตอร์ศิริชัย กาญจนวาสี นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานการทำโพล โดยกล่าวว่า เรื่องของการทำโพล หรือการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของคนในสังคม แพร่หลายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2518 แต่เป็นเพียงการจัดทำโพลของสถาบันการศึกษาเท่านั้น ไม่แพร่หลายดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งโพล เป็นวิธีการสำรวจแนวโน้มและความสนใจในสังคม สามารถกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนในสังคมบางส่วน ทำให้ต้องมีการคำนึงถึงมาตรฐานการทำโพล และความถูกต้องของข้อมูลให้มากขึ้น

View
657
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button