CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประชุมเรื่อง ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า จริยธรรมสังคมกับความรับผิดชอบ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โครงการฟื้นฟูนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง จัดการประชุมเรื่อง ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า จริยธรรมสังคมกับความรับผิดชอบ โดยยกตัวอย่างกรณีการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับพม่าเป็นกรณีตัวอย่าง โดยนายมนตรี จันทวงศ์ จากโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีแผนจะดำเนินการลงทุนในพม่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจาก 3 โครงการหลักคือ โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าสาละวิน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน มาย-กก รวมทั้งสิ้นกว่า หนึ่งหมื่น เมกกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้เป็นการร่วมทุนข้ามชาติทั้งสิ้น แต่ด้วยจำกัดของกฎหมายการลงทุนข้ามชาติ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นได้ เช่น รายงานผลกระทบต่อธรรมชาติ สุขภาพและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อของบริษัทลูกที่เข้าไปร่วมทุน ซึ่งอาจะส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างก็ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง ภาครัฐจึงต้องมีการทบทวนการลงทุนในพม่าใหม่ทั้งหมด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ เพราะอาจเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามชาติได้

View
547
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาที
Right Button