CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กสทช. สัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  การจัดทำจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่ 14 ตุลาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดทำจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อจากหลายประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเข้าร่วมการสัมมนา

นายฐากร ตันทสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ส่งผลให้การสื่อสารสามารถทำได้หลายช่องทางและรวดเร็วขึ้น การควบคุมดูแลเนื้อหาหรือการนำเสนอก็ยากขึ้นตามไปด้วย การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่ออภิปรายถึงแนวทางในการจัดทำข้อตกลง และข้อคิดเห็นด้านการกำกับดูแลสื่อ โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมสื่อ และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกันเอง ของสื่อในประเทศต่างๆ ที่จะเข้าร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนในไม่ช้า และเชื่อว่าข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรสื่อ และจะเป็นผลดีต่อการกำกับดูแลกันเองด้วย

View
754
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษา
Right Button