CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
Sustainable Marketing Toward AEC เจาะลึกธุรกิจ อาร์ต แฟชั่น และเอนเตอร์เทนเม้นท์
วันที่ 3 ตุลาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง “ซัสเทนเอเบิ้ล มาร์เก็ตติ้ง ทูวาร์ด AEC เจาะลึกธุรกิจ อาร์ต แฟชั่น และเอนเตอร์เทนเม้นท์“ เพื่ออภิปรายถึงโอกาสทางธุรกิจ และการค้าเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงโอกาสทางการค้าของไทยว่า การก้าวสู่ AEC นั้นเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย

ด้านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาพัฒนศิลป์จิตรกรรมปี 2554 กล่าวถึง การสร้างสรรค์ศิลปะสู่ประชาคมอาเซียนว่า แทบจะกล่าวได้ว่าเรื่องศิลปะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกทุกประเทศมีเป็นศิลปะประจำชาติ ที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้ว ภาครัฐมีหน้าที่ต้องสนับสนุนให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกจากนั้นยังกล่าวว่า ศิลปะจะช่วยให้รากฐานของประเทศแข็งแกร่งขึ้น หากรากฐานของประเทศไม่แข็งแรงแล้ว การจะทำสิ่งใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นจะต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันในทุกๆ เรื่อง

View
470
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาที
Right Button