CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา
วันที่ 26 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุม รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา สู่สถานศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้และทฤษฏี "คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม" หรือ "การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา" มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

นายพารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์และรองประธานมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า ทฤษฏี "คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม" หรือ "การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา" นี้ เป็นทฤษฏีที่ว่าด้วยการส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือทำ ไม่รอแต่เพียงผู้สอนอย่างเดียว ซึ่งได้นำไปใช้แล้วในโรงเรียนตัวอย่างหลายแห่งทั่วประเทศโดยได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ทฤษฏีนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของไทยเท่านั้น

View
547
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button