CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์เชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน
วันที่ 23 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์เชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร่โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมส์เชิงบวก พร้อมทั้งทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองให้สามารถเฝ้าระวัง และควบคุมการเล่นเกมส์ของเด็กให้เหมาะสมมากขึ้น

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีหลัง จนทำให้ปัญหาเด็กติดอินเตอร์เน็ตและเกมส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่กระบวนการในการควบคุมและแก้ไขปัญหา รวมถึงกฎหมายในการควบคุมเนื้อหา ยังล้าสมัย และแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมส์เชิงบวกนี้ จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเฝ้าระวัง และควบคุมการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมส์ของเด็กได้อย่างใกล้ชิด สามารถรู้ได้ว่าเด็กเข้าเว็บไซต์ไหนบ้าง และใช้เวลาเท่าไร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง เกมส์ที่เด็กเล่น เพื่อให้เข้าใจและสามารถพูดคุยแก้ปัญหากับเด็กได้อย่างตรงจุดด้วย

View
570
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button