CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ
วันที่ 18 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการคมนาคม วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ” เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นความถี่วิทยุชุมชนรบกวนคลื่นวิทยุ ที่ใช้งานด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ และกระทบต่อความปลอดภัยทางอากาศ โดยนาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถิติการรบกวนของคลื่นความถี่วิทยุต่อการบิน จากที่ได้รับแจ้งจากนักบินในปี 2555 พบว่ามีกว่า 2,600 ครั้ง และในปีนี้ ตั้งแต่มกราคม ได้รับแจ้งมาแล้วกว่า 2,300 ครั้ง และไม่นับรวมถึงปัญหาสิ่งแปลกปลอมทางอากาศ เช่น โคมลอย และบั้งไฟ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ในเบื้องต้น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ กสทช. ในการกำกับดูแลคลื่นวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย รวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกอากาศแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน และเฝ้าระวังการกวนสัญญาณของคลื่น FM จากวิทยุชุมชน การปรับปรุงอุปกรณ์ออกอากาศของวิทยุชุมชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

View
562
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button