CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการ “๔๘ ปีวิทยุจุฬาฯ...ตามรอยพ่อ”
วันที่ 15 กันยายน 2556  -  กนกวรรณ จักรวิเชียร รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “๔๘ ปีวิทยุจุฬาฯ...ตามรอยพ่อ” โดยเป็นการสื่อสารโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบของเรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวไปตามโครงการในพระราชดำริ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี, โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14-15 กันยายนที่ผ่านมา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปใช้ในกิจการการศึกษาต่อไป

View
673
Like
4
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button