CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สิทธิ เสรีภาพ และบริบทของสังคมในการสร้างวินัย กับการแต่งกายชุดนักศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2556  -  สรัญธร แก้วเวียงชัย รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นกระแสสังคมอย่างกว้างขวางเมื่อมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านการใส่ชุดนักศึกษา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยมายาวนาน โดยให้เหตุผลถึงการต่อต้านในครั้งนี้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในส่วนบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติ

ทีมข่าววิทยุจุฬา ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันและประชาชนทั่วไป พบว่า มีทั้งที่เห็นด้วยกับการใส่ชุดนักศึกษา โดยให้ทัศนะว่า ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดี ที่สำคัญช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็ให้ความเห็นว่า ชุดนักศึกษาไม่สามารถวัดได้ว่าคนใดเป็นคนดีหรือคนเลว คนใดเรียนเก่งหรือไม่

นี่คือส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากเยาวชนอนาคตของชาติไทย แม้ว่าเรื่องการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา อาจไม่ใช่หัวใจสำคัญของการศึกษา แต่ก็เป็นตัวสะท้อนการสร้างวินัยของเยาวชนไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การบ้านของสังคมในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำอย่างไร ให้เด็กไทยเข้าใจอย่างถูกต้องระหว่างสิทธิเสรีภาพที่แท้จริง กับคำว่าวินัย ในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคม

View
1145
Like
2
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button