CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ขยายระยะเวลาเกษียณอายุ เหมาหรือไม่กับสังคมไทย
วันที่ 10 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

รองศาสตราจารย์วรเวศน์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงปัญหาด้านสังคมผู้สูงอายุของไทย ในการเสวนาเรื่อง "การขยายอายุทำงาน บทเรียนจากต่างประเทศและบริบทสำหรับคนไทย" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยกล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบให้ประชากรวัยแรงงานลดลง จนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาได้ ซึ่งปัจจุบันพยายามแก้ปัญหาโดยนำเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน แต่ก็มีข้อจำกัดในหลายด้าน การขยายอายุเกษียรลูกจ้างภาครัฐเป็น 65 ปีและส่งเสริมลูกจ้างเอกชนทำงานต่อเนื่อง ตั้งแต่อายุ 50 ปี จึงเป็นอีกมาตรการในการแก้ปัญหานี้

View
534
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติ
Right Button