CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โฆษณาไทย จากนี้ไปใครจะ Set Trend
วันที่ 4 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาไทย จากนี้ไปใครจะ Set Trend” โดยนางสาวอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า วงการธุรกิจโฆษณาของไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ในรอบ 10 ปีหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าเข้าสู่ยุค โซเชียล อีร่า อย่างเต็มตัวแล้ววงการโฆษณาจึงต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และจุดมุ่งหมายให้กับผู้บริโภคได้เข้าใจมากที่สุด นอกจากนั้นช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันก็มีหลากหลาย ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้น แต่วงการโฆษณาของไทยมีจุดเด่นในเรื่องของไอเดียที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อีกทั้งมีเอเจนซี่โฆษณาข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยมาก ทำให้ได้เปรียบ

View
488
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5
Right Button